تلفن تماس: ۰۸۱۳۸۲۷۰۰۱۰
دور نگار: ۳۸۲۶۰۸۲۵ – ۳۸۲۶۵۲۸۰ (۹۸)+
ایمیل: flyhegmatane@gmail.com
آدرس: همدان، میدان آرامگاه بوعلی، نبش بین النهرین، ساختمان رامین، طبقه اول
کدپستی: ۶۵۱۶۶۴۷۴۷۳