عوارض خروج از کشور مبلغی است که از مسافران سفرهای خارجی (زمینی، هوایی و دریایی) حین خروج از کشور دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد. مطابق با ماده واحده «قانون دریافت عوارض خروج از کشور» مصوب ۱۳۶۵، دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند مبلغی را تحت عنوان عوارض خروج‌ از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
هموطنان می‌بایست عوارض خروج از کشور خود را به حساب ۲۱۱۰۱۰۰۲۵۰۰۰۹ نزد بانک ملّی ایران به نام اداره کل امور مالیاتی پرداخت و فیش واریزی را به هنگام خروج به همراه سایر مدارک (پاسپورت و بلیط و … ) به همراه داشته باشند.

بر اساس ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال جاری، عوارض خروج از کشور برای هر مسافر به مقاصد بین المللی درسفر اول ۲۲۰هزار تومان، سفردوم ۳۳۰ هزار تومان و در سفر سوم ۴۴۰ هزار تومان است.