پرواز همدان تهران از سوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با استفاده از ناوگان جدید ATR در روزهای شنبه و سه شنبه برقرار شده است و هگمتانه پرواز به عنوان نماینده رسمی ایران ایر در همدان به صورت حضوری و از طریق سایت اینترنتی فروش خود اقدام به صدور بلیط آن مینماید.